Recherche

Souhaitez-vous affiner les résultats en associant votre recherche à d'autres mots clés?

Vous avez cherché « ». Vous avez obtenu 12 résultats.
 • Forward osmosis in JMS_tcm9-24575.pdf

 • logotype-osmosis-membrane-summit.jpg

  Logotype Osmosis Membrane Summit

 • Konferansefolder Osmosis TRYKK_tcm9-18721.pdf

 • Saltkraft_09_NO_nov09_1711_tcm10-11470.pdf

  enorme mengder energi. Denne energien kan utnyttes til produksjon av kraft gjennom naturfenomenet osmose. DER ELV MØTER HAV Iπsaltkraftverketπførerπviπferskvannπogπ πsjøvannπinnπiπhvertπsittπkammer,πatskiltπ ... produsererπfornybarπenergiπutenπforu- rensendeπutslippπtilπluftπellerπvann. OSMOTIC POWER fakta om oSmoSe Saltkraftverkπutnytterπdenπosmotiskeπ trykkforskjellenπmellomπsjøvannπogπ ferskvannπtilπåπdriveπenπturbin

 • saltkraft TY v4_tcm21-4583.pdf

  So funktioniert die oSmoSe Unter Osmose versteht man das Diffundieren von Wasser aus einem Bereich mit geringer Konzentration an suspendierten Stoffen (beispiels weise Salz) durch eine Membran ... Mengen an Energie freigesetzt. Diese Energie kann zur Erzeugung von Strom durch das Naturphänomen Osmose genutzt werden. StrommÜndunGen Am meer In Osmosekraftwerken werden Süßwas­ ser und Salzwasser in

 • SK_Konsernbrosjyre_nor_08_oppslag_tcm3-9325_tcm21-1132.pdf

  utslippsfri, og kan bli konkurransedyktig innen få år. Prinsippet bak saltkraft er naturfeno- menet osmose. Innsatsfaktorene i et saltkraftverk er sjøvann og ferskvann, som skilles med en membran. Fersk-

 • nr 2 2009_tcm9-12099.pdf

  de produsere energi uten ekstern støy eller utslipp. Saltkraft er basert på natur­ fenomenet osmose, definert som transport av vann gjennom en halv­ gjennomtrengelig membran. Det er på samme måte ... saltkraftverket. Den skal stoppe saltet, men tillate gjennomstrøm- ning av ferskvann, slik at det oppstår osmose (se faktaramme, red.anm.). – Finnes det gode membraner på markedet? – De er ikke gode nok. Vi

 • Q 4 2007 rapport_tcm10-1022.pdf

  ferskvann, som skilles med en membran. Ferskvannet vil trenge inn til sjøvannet gjennom membranen (osmose), og skaper et trykk som utnyttes til kraftproduksjon. Det tekniske potensialet for saltkraftproduksjon

 • Q 4 2007 SF rapport_tcm10-1024.pdf

  ferskvann, som skilles med en membran. Ferskvannet vil trenge inn til sjøvannet gjennom membranen (osmose), og skaper et trykk som utnyttes til kraftproduksjon. Det tekniske potensialet for saltkraftproduksjon

 • nr 2 2009_tcm9-12099.pdf

  de produsere energi uten ekstern støy eller utslipp. Saltkraft er basert på natur­ fenomenet osmose, definert som transport av vann gjennom en halv­ gjennomtrengelig membran. Det er på samme måte ... saltkraftverket. Den skal stoppe saltet, men tillate gjennomstrøm- ning av ferskvann, slik at det oppstår osmose (se faktaramme, red.anm.). – Finnes det gode membraner på markedet? – De er ikke gode nok. Vi

 • Statskraft-WEB-Norsk_tcm3-10338_tcm10-948.pdf

  Statkraft konsern årsrapport ... har det vært kraftig vekst i selskaper som utvikler nye energiløsninger. I 2008 ble saltkraft (osmose) og andre havbaserte, fornybare energikilder inkludert i det nye direktivet for fornybar energi

 • People and power nr. 2 2009_tcm10-11915.pdf

  de produsere energi uten ekstern støy eller utslipp. Saltkraft er basert på natur­ fenomenet osmose, definert som transport av vann gjennom en halv­ gjennomtrengelig membran. Det er på samme måte ... saltkraftverket. Den skal stoppe saltet, men tillate gjennomstrøm- ning av ferskvann, slik at det oppstår osmose (se faktaramme, red.anm.). – Finnes det gode membraner på markedet? – De er ikke gode nok. Vi