Samfunnsansvar i Statkraft

Statkraft skal utvise samfunnsansvar i alle aktiviteter. Vi skal levere strøm basert på miljøvennlige enerkilder, bruke bærekraftige, sikre og effektive produksjonsmetoder og opptre på en etisk og sosialt ansvarlig måte.