Styret i Statkraft

Styret er det øverste organet i Statkrafts organisasjon.

For mer informasjon ta kontakt med vårt sentralbord: Tel: +47 24 06 70 00, eller send en e-post til : info@statkraft.no