Organisasjon

Organisasjonskart konsernledelsen

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Konsernsjef: Christian Rynning-Tønnesen
Konserndirektør for Finans: Anne Harris
Konserndirektør for Konsernstaber: Jon Vatnaland
Konserndirektør for Produksjon: Hilde Bakken
Konserndirektør for Internasjonal kraft: Jürgen Tzschoppe
Konserndirektør for Vind- og solkraft Europa: Birgitte Ringstad Vartdal
Konserndirektør for Marked og IT: Hallvard Granheim

(Leder for konsernrevisjon rapporterer funksjonelt til styret og administrativt til konsernsjefen. Han sitter ikke i konsernledelsen, men deltar i finansdirektørens (CFO) ledergruppe).