Menneskerettigheter og sosiale spørsmål

Som selskap har vi et ansvar for å respektere menneskerettighetene. Menneskerettssituasjonen kan være utfordrende i en del land der Statkraft har virksomhet, og dette er noe vi tar på alvor.

Statkrafts håndtering av menneskerettigheter bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Statkrafts forpliktelser på dette området gjenspeiles i selskapets leveregler, som er vedtatt av konsernstyret. Vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene kommer også frem i konsernets retningslinjer for samfunnsansvar og HMS.

Statkrafts aktiviteter kan ha en betydelig innvirkning på lokalsamfunn og enkeltmennesker. Vi legger ned en betydelig innsats for å unngå, redusere eller bøte på eventuelle negative konsekvenser for rettighetshavere og interessenter. Samtidig arbeider vi for å gjøre mest mulig ut av direkte og indirekte fordeler og utviklingsmuligheter. De inngrepene vi foretar blir gjort på bakgrunn av konsultasjoner med alle berørte rettighetshavere og interessenter i samsvar med god internasjonal praksis og standarder, basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og IFCs Performance Standards on Social & Environmental Sustainability.

For mer informasjon om Statkrafts arbeid med menneskerettigheter og sosiale spørsmål, se Statkrafts årsrapport.