El-sikkerhetsinstrukser Statkraft

Statkrafts instrukser for arbeid på eller ved elektriske anlegg i Norge

Tittel Størrelse Type
Instruks for elsikkerhet 0,2MB .PDF
Arbeid under spenning (AUS) 0,1MB .PDF
Leder for kobling (LKF) 0,1MB .PDF
Instruks for kobler 0,1MB .PDF
Leder for sikkerhet (LFS) 0,1MB .PDF
Instruks for overvåker i høyspenningsanlegg 48KB .PDF
Skjema for utpeking av overvåker i høyspenningsanlegg 24KB .PDF
Risikovurdering - samsvarselerkæring 0,1MB .PDF
Instruks for driftsmerking/stasjonsbetegnelse 0,1MB .PDF
Til og frakobling av jordelektrodeanlegg 0,1MB .PDF
Risikovurdering for bygging og endring av elektriske installasjoner 0,1MB .PDF
Ansvarlig for arbeid (AFA) og utpeker av AFA 0,1MB .PDF