Besøkskraftverk

Tre av Statkrafts vannkraftverk er såkalte besøkskraftverk. Her har vi laget regionale informasjonssentre, hvor besøkende kan se utstillinger og multimediashow, i tillegg til en omvisning i kraftstasjonen.

Rheidol, Wales

Kraftverket og det nye besøkssenteret ligger i vakre omgivelser nær Aberystwyth på vestkysten av Wales. Besøkssenteret er åpent for publikum i påskehelgen og fra 1. mai-30. september, hver dag kl. 10.30-16.15. Omvisninger i kraftverket til faste tider hver dag. Grupper tas imot året rundt etter avtale på tlf. +44 1970 880 667.

Laholm, Sør-Sverige

Kraftverket ved Lagan har et moderne besøkssenter. I sesongen fra 1. juni -31. august er det åpent mandag-fredag kl. 09.00-15.30. Utenom sesong tas grupper imot etter avtale på tlf. +46 620 198 00

Alta kraftverk

Besøk Altadammen i Sautso med guidet omvisning. Arrangeres hele året av lokale turoperatører. Det er ingen omvisning i kraftverket. Ta kontakt med Henriette Bismo Eilertsen, Flyspesialisten, på tlf. 78 44 50 50 for mer informasjon.

Alta kraftverk finner du 46 km fra Alta i Finnmark. Veien til kraftverket og Tverrelvdalen tar av fra E6 fire km nord for Alta, men veien opp til Alta kraftverk er ikke åpen for alminnelig ferdsel.

Alta kraftverk (Brosjyre PDF)

Vest Telemark museum - Eidsborg

Vest Telemark museum - Eidsborg er en kombinasjonen av moderne museumsaktivitet og visningsrom for Statkraft. En del av museet på ca 150 m2 er laget som et Visningssenter for Statkraft. Her er det interaktive modeller, filmfremvisning, bilder og du får og en innføring i historien om Tokkeutbyggingen. Et besøk kan kombineres med et opphold på Dalen hotell og båttur på kanalen.