Hva anskaffer vi?

Statkraft har kontinuerlig behov for å anskaffe et bredt spekter av produkter og tjenester.

Anskaffelsene varierer i omfang – fra mindre komponenter som er nødvendig for å opprettholde kraftproduksjonen, til komplette EPC kontrakter som eksempelvis kan omfatte prosjektering og oppføring av vindmølleparker med tilhørende infrastruktur.

Kontraktskjøp

Med kontraktskjøp menes varer og tjenester som tilvirkes spesielt for Statkraft. Denne type varer og tjenester understøtter ofte forretningskritiske prosesser i selskapet.

Eksempler på kontraktskjøp:

  • Tilvirkning/levering/montering av elektrisk utstyr
  • Tilvirkning/levering/montering av mekanisk utstyr
  • Bygg/anleggsarbeider
  • IKT-systemer
  • Konsulentavtaler
  • Større rammeavtaler

Et kontraktskjøp skjer normalt ved at anskaffelsesfunksjonen i samarbeid med aktuelle fagavdelinger gjennomgår en prosess med ulike faser.

Kjøp av standard varer og tjenester

Med standard kjøp menes kjøp av varer eller tjenester som ikke tilvirkes spesielt for Statkraft.

Statkraft har som policy å gjennomføre kjøp av standard varer og tjenester på en mest mulig effektiv og økonomisk fordelaktig måte for selskapet. Dette innebærer størst mulig grad av samlekjøp, samt effektivt uttak av varer og tjenester gjennom virkemidler som bruk av rammeavtaler og elektroniske varekataloger.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Anskaffelsespolicy 23KB .PDF
Statkrafts leveregler for leverandør 0,3MB .PDF