Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål relatert til våre anskaffelser, til leverandørkvalifisering eller til hvordan du kan bli leverandør til Statkraft.

  • Kjetil Forfang

  • Snorre Støtvig

  • Mette Sundholm

  • Audun Olstad

  • Geir Olav Benum

  • Margit E. Granheim