Betingelser

Statkraft benytter standardvilkår ved anskaffelse av varer og tjenester.

KontraktsstandardBruksområde
Alminnelige kjøpsvilkår Brukes ved anskaffelse av standardprodukter
Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Brukes for anskaffelse av tjenester.
NS 8401, NS 8402, NS 8403 Brukes ved anskaffelse av rådgivende ingeniører.
NS 8405, NS 8406, NS 8407 Brukes ved anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider.
Kontraktsbestemmelser for levering og montering Brukes ved anskaffelse av elektromekanisk utstyr.
Statens standardavtaler for IKT-anskaffelser Benyttes ved kjøp og utvikling av programvare, samt service og vedlikeholdsavtaler av IKT-systemer.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Alminnelige innkjøpsvilkår 0,1MB .PDF
Anskaffelsespolicy 23KB .PDF
Kontraktsbestemmelser for levering og montering 0,5MB .PDF
Statkrafts leveregler for leverandører 42KB .PDF
Kontraktsbestemmelser for kjøp av tjenester 0,1MB .PDF
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8401 0,1MB .PDF
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8402 0,1MB .PDF
Spesielle kontrakstbestemmelser til NS 8403 45KB .PDF
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8405 0,2MB .PDF
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8406 0,2MB .PDF
Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 0,2MB .PDF