Anskaffelser

Statkraft har detaljerte retningslinjer for anskaffelser som skal sikre strukturert og etterprøvbar samhandling med og likebehandling av leverandører.

 • Leveregler for leverandører

  Statkraft stiller krav til sine leverandører innenfor samfunnsansvar, HMS, ytre miljø og kvalitet.

 • Hva anskaffer vi?

  Statkraft har kontinuerlig behov for å anskaffe et bredt spekter av produkter og tjenester.

 • Leverandørkvalifisering

  Statkraft benytter Utilities Nordics & Central Europe (UNCE) som kvalifikasjonsordning. UNCE er en EU-godkjent felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister for den nordiske og sentraleuropeiske energibransjen.

 • Betingelser

  Statkraft benytter standardvilkår ved anskaffelse av varer og tjenester.

 • Kontaktpersoner

  Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål relatert til våre anskaffelser, til leverandørkvalifisering eller til hvordan du kan bli leverandør til Statkraft.