Visjon, verdier og strategi

Liten foss

Vi vil møte verdens behov for renere energi.

Visjon

Vi leverer ren energi.

Verdier

  • Kompetent. Bruke kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.
  • Ansvarlig. Skape verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.
  • Nyskapende. Tenke kreativt, identifisere muligheter og utvikle effektive løsninger.

Vår forretningsstrategi

Verdens energisystemer endres, og de endres raskt. Sol- og vindkraft vokser i et omfang vi aldri har sett maken til – og mer er på vei. Denne massive veksten øker behovet for fleksibel produksjon. Fallende kostnader for sol og vind leder oss samtidig bort fra subsidier, til et energisystem der kraften omsettes på nye måter og kundene har en langt større bevissthet rundt fornybar energi.

Økt tilgang på rimelig og ren energi gjør elektrifisering til den mest effektive løsningen på klimautfordringene. Hver av disse endringene representerer utfordringer, men også store forretningsmuligheter for de som kan tilpasse seg.

Statkraft’s strategi er vårt svar på disse endringene. Fleksibel vannkraft og ubalansert vind- og solkraft kobles sammen for å levere stabil, fornybar og konkurransedyktig energi til kundene.

Strategien har fire satsingsområder:

1. Optimalisere vannkraftporteføljen

Det viktigste vi gjør er fortsatt å sikre våre vannkraftanlegg gjennom oppgraderinger, optimal drift og langsiktige industrikontrakter. I tillegg vil vi styrke vår fleksible portefølje gjennom selektive oppkjøp.

2. Vokse som sol- og onshore vindkraftutvikler

Vi har mål om å bli en ledende utvikler av lønnsomme onshore vind- og solkraftprosjekter. Satsingen innebærer en markant økning i antall prosjekter og en modell der vi utnytter den høye verdiskapingen i utviklerfasen. Det betyr at vi utvikler prosjektene, selger kraften og deretter selger andeler i de ferdige anleggene.

3. Utvide kundevirksomheten

Vi vil utnytte vår unike markedskompetanse som et konkurransefortrinn i et stadig mer komplekst kraftmarked. Våre produkter og tjenester håndterer store kunders behov gjennom hele verdikjeden, fra markedstilgang og hedging, til leveranse av grønn kraft. Samtidig vil vi fortsette veksten innen kunderelaterte virksomheter som elbillading og fjernvarme.

4. Utvikle nye forretningsmuligheter

Vi ønsker å benytte Norges lederposisjon innen dekarbonisering og elektrifisering til å utvikle 1-2 store forretningsideer med internasjonalt potensial som f.eks datasentre, biodrivstoff eller hydrogen.