Tofte Næringspark

Den opprinnelige cellulosefabrikken ble demontert og sendt til Vietnam i 1.300 containere. I alt 180.000 tonn betong er fjernet sammen med 110.000 tonn stål. Dette er så langt vi vet den største ryddejobben i Norge i nyere tid.

De gjenstående bygningene og arealene samt kaianlegget danner grunnlaget for ny aktivitet og næringsutvikling.  Statkraft Tofte ønsker å videreutvikle og legge til rette for mer aktivitet og arbeidsplasser på den gamle industritomten på Tofte. Det er i februar 2019 45 virksomheter med 100 ansatte i de gamle bygningene og i marinaen. Til sammen utgjør virksomhetene en næringsklynge hvor en fremtidig biodrivstoffproduksjon ved Silva Green Fuel vil kunne utgjøre hovedtyngden. En blanding av industri og annen næringsvirksomhet.

Vårt ønske er at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskaping og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Vi håper at den nye aktiviteten i fremtiden skal gi inspirasjon og levevilkår til mange andre næringer og at vi kan få en bærekraftig næringsklynge med senter på og rundt Tofte.

Se liste over alle bedrifter i Tofte Næringspark.