Silva Green Fuel

Arial photo of Tofte

Silva Green Fuel er et samarbeid mellom Statkraft (51%) og Sødra (49%), opprettet i 2015 for å utvikle og produsere avansert biodrivstoff som vil erstatte fossile brensler.

Silva Green Fuel bygger et demonstrasjonsanlegg for å teste den valgte produksjonsteknologien. Dette vil bli bygget inne i den gamle lagerhallen på Tofte, og det er planlagt at anlegget skal settes i drift i løpet av tredje kvartal 2021. Etter en testperiode på to år er det langsiktige ønsket å utnytte verdikjeden for biomasse til å drifte et kommersielt biodrivstoffanlegg. Dette anlegget vil kunne være klart tidligst i 2025, og vil i tilfelle utgjøre tyngdepunktet i den fremtidige næringsklyngen Tofte.

  • Se mer informasjon om Silva Green Fuel og biodrivstoffproduksjonen på Tofte.

Infografikk om biofuel

Fakta om biodrivstoff

Tittel Størrelse Type
Fakta om biodrivstoff 0,1MB .PDF
Infografikk 0,3MB .PNG