Dammer i Hurummarka

Ved kjøpet av industrianlegget på Tofte overtok Statkraft blant annet sju dammer på Hurum. Vedlikehold og tilsyn av disse administreres av Statkraft Tofte.

Etter avtale og i samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det satt i gang et vedlikeholdsprogram for alle sju dammer. Totalt skal det brukes opp mot 150 millioner kroner på dette arbeidet de nærmeste årene.

I første omgang er det dam Langvann, dam Røskestadvann og Engdammen som skal rehabiliteres.

Fremdriftsplan:

Milepæler

Når

Teknisk- og miljøplan oversendt NVE

Desember 2019

Beslutning om å godkjenne konsept etter innspill fra NVE

Mars 2020

Utsendelse forespørselsdokumenter til entreprenører

April 2020

Beslutning om å sette i gang arbeider

September 2020

Start bygging

Oktober 2020

Bygging ferdig

Desember 2021