Statkraft på Tofte

I 2015 kjøpte Statkraft industritomten på Tofte i nye Asker kommune av den svenske skogbruksgiganten Södra. Tomten har en lang historie med celluloseproduksjon.

I dag satses det på ny virksomhet, med både biomasseaktivitet, oppbygging av testanlegg for biodrivstoffproduksjon og etablering av en næringspark i vekst. Statkraft Tofte skaper verdier fra skog og fjord, med en ansvarlig tilnærming til natur og mennesker.

All aktivitet på industritomten er nå organisert gjennom Statkraft Tofte AS, som ønsker å videreutvikle tomten og legge til rette for ny aktivitet og arbeidsplasser. Det er ved utgangen av 2019 50 virksomheter med over 100 ansatte i de gamle bygningene og i marinaen. Silva Green Fuel jobber med oppstart av testanlegg for produksjon av biodrivstoff, og utgjør sammen med Statkraft Biomasse hovedtyngden i en klynge av industri og annen næringsvirksomhet. Det er et bredt spekter av bedrifter som har tilhold i næringsparken, fra maritim virksomhet, bygg, anlegg og elektro til kunst, design og selskapslokaler.

Statkraft Tofte og flere av bedriftene i næringsparken er medlemmer av nettverket NoWaste, en bedriftsklynge som jobber for grønn næringsutvikling og en sirkulær økonomi. Klyngen er basert i Viken, Vestfold og Telemark, og jobber med å gi regionen og bedriftene her økt konkurransekraft og flere grønne arbeidsplasser. 

Vi jobber for å sikre at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskapning og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Biodrivstoffproduksjon vil kreve både bemanning og eksterne tjenester, og vi tror på at den nye aktiviteten i fremtiden vil gi inspirasjon og levevilkår til mange andre bedrifter og danne grunnlaget for videre utvikling av en bærekraftig næringspark.