Storlia kraftverk

Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet i Eidfjord kommune. Kraftverket er planlagt med en installasjon på 8 MW, og vil produsere om lag 34 GWh per år.

Kraftverket vil ligge inne i fjellet med en tilkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av Riksveg 7. Vannet vil bli ført fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet.

Oppstart med forberedende arbeider ble gjennomført i 2015.

Bygging pågår. Stasjonen skal igangsettes i 2020. Arbeidet vil bestå av arbeid med tunneler, betong og levering/montering av elektro-mekanisk utstyr. Arbeidet utføres av AF og Rainpower.