Fosen Vind

Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW.

Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i 2020. Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.

Faktaark

Tittel Størrelse Type
Fosen Vind, PDF dokument 0,3MB .PDF
Storheia vindpark, PDF dokument 5,3MB .PDF
Geitfjellet vindpark, PDF dokument 0,3MB .PDF
Harbaksfjellet vindpark, PDF dokument 0,2MB .PDF
Hitra 2 vindpark, PDF dokument 0,3MB .PDF
Kvenndalsfjellet vindpark, PDF dokument 0,3MB .PDF
Roan vindpark, PDF dokument 0,4MB .PDF