Rehabilitering av eksisterende Nore 1 kraftverk

Nore I kraftverk

Nore I kraftverk

Statkraft har besluttet å rehabilitere Nore I kraftverk, i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Rehabiliteringen vil foregå over mange år og vil sikre videre vannkraftproduksjon ved anlegget fremover. Planer for nytt Nore 1 kraftverk legges bort.

Statkraft har kommet langt i planleggingen av nytt kraftverk og hadde tatt høyde for tekniske og økonomiske ressurser for å bygge nytt. Imidlertid har energiprisene hatt en fallende tendens og de lave prisene gjør rehabilitering av det eksisterende anlegg til mest attraktive alternativ.

- Det er vurdert flere løsninger for Nore 1. I dagens kraftmarked med lave energipriser er rehabilitering det beste alternativet, sier konserndirektør Hilde Bakken.

Dette innebærer at det ikke vil bli sendt ut noen forespørsler knyttet til nytt Nore 1 kraftverk.

Rehabiliteringen vil i hovedsak omfatte elektro- og maskintekniske komponenter og vil foregå over flere år. Arbeidet vil starte i løpet av sommeren med forberedelse av anbud for diverse elektrotekniske komponenter.

Nore I har en årsproduksjon på ca 1,2 TWh og representerer noe under 1 % av norsk kraftproduksjon.

Det vil bli sendt informasjon til myndigheter, nære naboer og grunneiere.