Norge

 • Fosen Vind

  Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW.

  Infografikk Fosen Vind Vindkraft
 • Kvinesheia vindpark

  Kvinesheia vindpark er ett av to prosjekter Statkraft har til hensikt å realisere i Norge etter at utbyggingen for Fosen Vind DA i Trøndelag er fullført i 2020.

  Illustrasjon Kvinesheia Vindkraft
 • Nore I kraftverk

  Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune er et av Norges eldste kraftverk. For å sikre videre produksjon, planlegger Statkraft nå å rehabilitere kraftstasjonen.

  Nore I Vannkraft
 • Songa og Trolldalen dammer

  Songavatn med Songa og Trolldalen dammer er et oppstrøms vannmagasin i Tokkestrengen. Begge dammene skal nå gjennomgå et omfattende rehabiliteringsarbeid. Arbeidet startet opp sommeren 2017 og skal senest være ferdig høsten 2020.

  Vannkraft
 • Statkraft på Tofte

  I 2015 kjøpte Statkraft industritomten på Tofte i nye Asker kommune av den svenske skogbruksgiganten Södra. Tomten har en lang historie med celluloseproduksjon.

  Biokraft
 • Storlia kraftverk

  Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet i Eidfjord kommune. Kraftverket er planlagt med en installasjon på 8 MW, og vil produsere om lag 34 GWh per år.

  Storlia Vannkraft
 • Vesle Kjela kraftverk

  Statkraft vil utnytte en større del av energipotensialet som finnes i Tokke-Vinje-vassdraget og har fått konsesjon for å bygge ut Vesle Kjela kraftverk med inntak i eksisterende reguleringsmagasin Kjelavatnet i Vinje kommune i Telemark.

  Vannkraft
 • Vigdøla kraftverk

  Statkraft har i april 2011 søkt konsesjon for bygging av Vigdøla kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Vigdøla kraftverk vil nytte fallet frå omlag 600-meters-nivå i Vigdøla, ei sideelv til Jostedøla, på austsida av Jostedalen.

  Vannkraft