Albania

  • Devoll

    Statkraft er godt i gang med vannkraftprosjektet Devoll i Albania. I første omgang er det besluttet å bygge de to kraftstasjonene Banjë og Moglicë med en samlet effekt på 243 MW og en produksjon på vel 700 GWh.

    Elv i dalen med bakker og trær i Devoll Albania. Vannkraft