Datterselskaper

Statkraft Varme AS

7005 Trondheim
Tlf: +47 73 96 10 11
E-post: firmapost@statkraftvarme.no
Besøksadresse: Sluppenvegen 17bc

Skagerak Energi AS

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Tlf: +47 35 93 50 00
E-post:firmapost@skagerakenergi.no
Besøksadresse: Floodeløkka