Teknologianalyse

Illustrasjon av energi teknologier.

God oversikt over nye energiteknologier og forståelse av utviklingstrendene i energibransjen er stadig viktigere for å utvikle Statkrafts egne strategier.

Gjennom overvåkning, spesifikke analyser og  omfattende dybdestudier, utvikler vi vårt syn på ulike teknologiers markedspotensial og kostnadsutvikling. Dette støtter opp under Statkraft strategi, innovasjon, markedsagering og forretningsutvikling.