Forskning og utvikling

Kvinne arbeider med teknologi analyse.

Investering i Forskning og Utvikling er viktig for å redusere kostnader og forbedre konkurranseevne i Statkrafts kjernevirksomhet.

Statkraft har etablert et FoU-program for å øke konkurranseevnen på en mellomlang og lang sikt. Programmet har tre hovedmål definert på tvers av konsernets enheter, som adresserer viktige aspekter for fremtidig vann- og vindkraftvirksomhet i Statkraft.

Programmets mål er:

  1. Utvikle metoder, systemer og teknologi, for å redusere kostnader og forbedre verdiskapningen innen kraftproduksjon, drift og vedlikehold, kraftutbygging, energidisponering og markedsoperasjoner.
  2. Utvikle bærekraftige og miljøvennlige løsninger for nye og eksisterende kraftverk
  3. Bli et anerkjent kompetansesenter innen vannkraft og vindkraft