Innovasjon

Statkrafts innovasjonsstrategi bygger på Statkrafts forretningsstrategi og er tett knyttet til vår kjernevirksomhet. Statkrafts strategiske mål innenfor innovasjon er:

  • Å øke fremtidige konkurransefortrinn gjennom teknologianalyse og konsern FoU-programmer innen vannkraft, vindkraft og bioenergi.
  • Innovasjonssystemet i Statkraft sikrer blant annet at vi har riktig balanse i vår innovasjonsportefølje, kvalitet i vårt FoU-arbeid, samt at vi har rutiner for spredning og implementering av ny kunnskap i konsernet.

 

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Brosjyre om innovasjon, teknologianalyse og FoU i Statkraft (PDF, engelsk) 10,2MB .PDF