Magasin

I People & Power kan du lese om Statkrafts virksomheter og temaer innen energi generelt. Du kan laste ned hele magasinet i PDF-format.

 • Nr. 2/2017
  Solenergiparken Rundedal skal bidra til at Nederland når sine klimamål. Statkrafts solteam i Amsterdam har fulgt opp byggeprosessen. Gjennom flere temasaker setter magasinet også søkelyset på en energibransje i endring – fra få og store til flere og mer varierte kunder. Hvordan gjør samspillet med kundene Statkraft bedre?
 • Nr. 1/2017
  Haakon Alfstad leder den nye enheten for alle store prosjekter i Statkraft. Bli med til Fosen vindkraftprosjekt i Norge og Moglice vannkraftprosjekt i Albania!
 • Nr. 3/2016
  I tillegg til ren energi betyr vannkraften arbeidsplasser i utkantstrøk, utbygging av infrastruktur og noen ganger konflikter som må løses.
 • Nr. 2/2016
  Fosen blir Europas største vindkraftanlegg på land. Hva kan prosjektet lære av Statkrafts storsatsing i Midt-Sverige?
 • Nr. 3/2015
  Konserndirektør Jürgen Tzschoppe har fremtiden i blikket. Forbrukernes iver etter å finne egne løsninger for strømforsyning vil prege hele energimarkedet, mener han.
 • Nr. 2/2015
  Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder Christian Rynning-Tønnesen Europas største produsent av fornybar energi med virksomhet i over 20 land.
 • Nr. 1/2015
  900 meter inne i fjellet oppbevares Statkrafts viktigste data. Men det skal mer enn fysiske sperrer til for å sikre systemene mot et økende trusselbilde.
 • Nr. 4/2014
  En brefront brast, og to millarder liter vann forsvant. Nylig fikk Vidar Riber se konsekvensene av klimaendringene på nært hold.
 • Nr. 3/2014
  Hovedtema: Gjennom partnerskap får Statkraft tilgang på nye markeder, utvikler kompetanse og frigjør kapital. Tillit, felles mål og verdier må til for å lykkes.
 • Nr. 2/2014
  Hovedtema: Ved foten av de mektige Andesfjellene er 900 anleggsarbeidere i sving med å bygge nytt vannkraftverk. Statkraft er en viktig aktør i Peru, et land med stolte tradisjoner innenfor fornybar energi.
 • Nr. 1/2014
  Hovedtema: Fornybar energi spiller en avgjørende rolle i den nye klimaøkonomien. I Statkraft forskes det på spreng for å finne ut hvor det vil lønne seg å produsere kraft i fremtiden.
 • Nr. 3/2013
  Hovedtema: Tross kraftoverskudd i Norden rehabiliterer Statkraft gamle kraftverk som aldri før. Hvorfor?
 • Nr. 2/2013
  Hovedtema: Sharn Ward jobber med en unik teknikk for å feste vindturbiner til havbunnen.
 • Nr. 1/2013
  Hovedtema: People&Power fulgte finansdirektøren gjennom en av årets mest krevende dager.
 • Nr. 4/2012
  Hovedtema: Nederlandske Dennis van Veelen tok med seg familien til ny jobb i Norge. Møt ham og andre Statkraft-ansatte som har flyttet på seg.
 • Nr. 3/2012
  Hovedtema: Ti år med vind
 • Nr. 2/2012
  Hovedtema: Erobret Himalaya
 • Nr. 1/2012
  Hovedtema: Beredskap; seiret over stormen.
 • Nr. 4/2011
  Hovedtema: Når ålene i Weser setter kursen for Sargassohavet, går alarmen i Statkrafts elvekraftverk.
 • Nr. 3/2011
  Hovedtema: Geir Asker er Statkrafts første offshore-arbeider.
 • Nr. 2/2011
  Hovedtema: Tysk kjernekraft, uro i Midtøsten og villaksens vandring.
 • Nr. 1/2011
  Hovedtema: HMS ut i verden. Nye markeder stiller nye krav til helse og sikkerhet.
 • Nr. 4/2010
  Hovedtema:Vind gjør Vann,enda Viktigere. Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.
 • Nr. 3/2010
  Hovedtema:Tar vare på vannet. Marilyn Marskar sørger for ren vannkraft.
 • Nr. 2/2010
  Hovedtema: Tilbake på toppen - Christian Rynning-Tønnesen forlot Statkraft i 2005. Nå er han tilbake.
 • Nr. 1/2010
  Hovedtema: Anne tar sosialt ansvar. Og nå twitrer hun som aldri før - på jobben.
 • Nr. 4/2009
  Hovedtema: 4000 Besøk. Responsen har vært enorm, sier Abigail og Leanne ved besøkssenteret i Wales.
 • Nr. 3/2009
  Hovedtema: I det godes tjeneste. SN Power vil skape mer enn ren energi.
 • Nr. 2/2009
  Hovedtema: Mannen med pussekluten. Einar Nystad elsker kraftverk og får stadig lov til å pusse på dem.
 • Nr. 1/2009
  Hovedtema: Norges mektigste. Terje Brandt jobber midt i en av Norges mektigste naturopplevelser - Svartisen.