Statkraft har kjøpt Gardermoen Energi

25.09.2015 09.00 | pressemelding

Statkraft Varme AS har inngått avtale med Hafslund ASA om kjøp av Gardermoen Energi AS. Gardermoen Energi AS forsyner deler av Oslo Lufthavn og næringskunder i området med 54 GWh fjernvarme i året.

Hafslund har den 25. september 2015 inngått avtale med Statkraft Varme om overdragelse av aksjene i Gardermoen Energi AS. Overtakelsesdatoen forventes å bli den 2. november 2015.

Hafslund Varme vil i en overgangsperiode levere driftsvakttjenester til Gardermoen Energi.

Kjøpet av Hafslunds fjernvarmevirksomhet på Gardermoen vil styrke Statkraft Varmes posisjon som nasjonal fjernvarmeleverandør. På Østlandet har Statkraft i dag fjernvarmevirksomhet i Nannestad, på Bogerud og Haugerud i Oslo, Ås og Sandefjord, og bygger for tiden ny varmesentral og utvider fjernvarmenettet i Moss og Rygge kommuner.

– Fjernvarme er et satsingsområde for Statkraft, som er Norges ledende aktør innen fornybar energi. Kjøpet av Gardermoen Energi er i tråd med strategien, og styrker vår posisjon på Østlandet, sier Bjørn Hølaas, direktør for fjernvarme i Statkraft.

– Vi er glade for å kunne meddele at vi etter en god og omfattende prosess har kommet frem til en enighet med Statkraft Varme om salg av Gardermoen Energi, sier Jan Presttun, konserndirektør Hafslund Varme.

– Fjernvarmekundene på Gardermoen inkluderer blant annet deler av Oslo Lufthavn (OSL). Flyplassen er en stor og viktig mottaker av varme fra Gardermoen Energi, og er avhengig av leveranse av varme 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Jeg er sikker på at Statkraft Varme vil fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med OSL, fortsetter Presttun.

Salget av virksomheten er gjennomført som et ledd i Hafslund Varmes satsing på videre vekst og utvikling av fjernvarme i Oslo.

– Fjernvarme skal være foretrukket valg for fornybar energiforsyning ved utfasing av oljekjeler i Oslo før 2020, ved valg av energiløsninger til nye bygg og ved videre byutvikling i Oslo, avslutter Jan Presttun.

Gardermoen Energis to ansatte fortsetter i selskapet.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

Fakta om Gardermoen Energi AS

  • Gardermoen Energi leverer fjernvarme innenfor sitt konsesjonsområde ved Oslo Lufthavn og omkringliggende næringsområde.
  • Fjernvarmeproduksjonen er primært basert på biobrensel i form av flis.
  • For å sikre leveringssikkerheten i de kaldeste timene om vinteren, benyttes også el-kjeler, samt spisslastkilder som oljekjeler.
  • Totalt installert kjelkapasitet i fjernvarmesystemet er 43 MW, og det generes årlig cirka 54 GWh fjernvarme.
  • I 2014 var fornybarandelen ved fjernvarmeanlegget på Gardermoen 95 prosent.

 

Om Hafslund ASA

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i 115 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Hafslund Varme har 14 varmesentraler i Oslo-regionen. Den årlige fjernvarmeproduksjonen er 1,7 TWh, som leveres til cirka 700 boligblokker, 2500 eneboliger/rekkehus og 1200 næringsbygg.


Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Statkraft Varme har 12 fjernvarmeanlegg i Norge og 4 i Sverige. Den årlige fjernvarmeproduksjonen er ca. 1.100 GWh, som leveres til ca. 13.000 kunder.

 

For ytterligere informasjon om avtalen kontakt:

Hafslund ASA

Jan Presttun, konserndirektør Hafslund Varme, jan.presttun@hafslund.no, tlf 992 13 008

Truls E. A. Jemtland, kommunikasjonsdirektør Hafslund ASA, truls.jemtland@hafslund.no, tlf 920 29 480

Statkraft

Bjørn Hølaas, direktør fjernvarme, Statkraft, bjorn.holaas@statkraft.com, tlf 957 76 821

Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef, Statkraft, torbjorn.steen@statkraft.com, tlf 911 66 888