Konsesjon til de første 2.400 MW på Doggerbank

18.02.2015 09.05 | pressemelding

Den første konsesjonen for havvindkraft på Doggerbank i Nordsjøen ble tildelt Forewind-prosjektene Creyke Beck A og B i går. Dette er det største prosjektet innenfor fornybar energi som noensinne er godkjent i Storbritannia.

Den britiske ministeren for energi og klimaendringer, Edward Davey, godkjente i går søknaden om utbygging av Dogger Bank Creyke Beck, som Forewind-konsortiet la frem for britiske konsesjonsmyndigheter i august i fjor.

Godkjennelsen er resultatet av mer enn fire år med omfattende utredninger, høringsrunder og planlegging utført av Forewind-konsortiet, som eies av fire partnere - RWE, SSE, Statoil og Statkraft. Arbeidet inkluderer den mest omfattende konsekvensutredningen gjennomført av en vindkraftutbygger noensinne. Mer enn 60 millioner pund er brukt på undersøkelser.

- Statkraft er svært tilfreds med at Forewind er tildelt konsesjon for havvindprosjektene Dogger Bank Creyke Beck. Dette er en milepæl i utviklingen av det som kan bli verdens største havvindkraftområde og vil gi et viktig bidrag til Storbritannias mål om kutt i CO2-utslipp. Statkraft ser frem til å samarbeide nært med våre Forewind-partnere om å bringe prosjektene videre i prosessen, sier Jon Brandsar, konserndirektør i Statkraft.

Dogger Bank Creyke Beck, som har en samlet installert effekt på 2,4 GW, består av to separate havvindparker på 1.200 MW hver. Hver vindpark vil få inntil 200 vindturbiner, og dekker et område på rundt 500 km2. Vindparkene vil ligge ca.13 mil fra den britiske kysten og vil kobles opp mot den eksisterende transformatorstasjonen i Creyke Beck i East Riding, Yorkshire.

For mer informasjon, se pressemelding fra Forewind.

Relatert informasjon

Tittel Størrelse Type
Forewind and Dogger Bank Fact Sheet 0,3MB .PDF