Endringer i konsernledelsen i Statkraft

06.05.2015 08.00 | pressemelding

Asbjørn Grundt, som siden 2010 har vært medlem av Statkrafts konsernledelse, blir ny konserndirektør for forretningsområdet International Hydro. Jürgen Tzschoppe er tilsatt som konserndirektør for forretningsområdet Market Operations & IT.

Portrett av Asbjørn GrundtSom leder av International Hydro blir Asbjørn Grundt (51) ansvarlig for Statkrafts kraftproduksjon og utbyggingsprosjekter for vannkraft i Sør-Amerika, Sørøst-Europa og Sør-Asia. Han blir også ansvarlig for Statkrafts eierskap i SN Power.

Asbjørn Grundts karriere i Statkraft omfatter en rekke lederstillinger. De siste fem årene har han vært konserndirektør for forretningsområdet Market Operations & IT.

Portrett av Jürgen TzschoppeSom leder av Market Operations & IT blir Jürgen Tzschoppe (47) ansvarlig for energistyring og markedstilgang for Statkrafts kraftproduksjon i 20 land, for krafthandel og for konsernets IT-funksjoner.

– Jeg er svært fornøyd med disse utnevningene. Asbjørn Grundt er en erfaren leder med mange år bak seg i konsernledelsen. Jürgen Tzschoppe har betydelig kompetanse og erfaring fra internasjonale energimarkeder og fra våre aktiviteter på kontinentet, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

De to konserndirektørene tiltrer sine nye stillinger fra 8. juni 2015.