Aquila Capital kjøper Småkraft AS

11.11.2015 10.00 | pressemelding

Det tyske investeringsfondet Aquila Capital har inngått avtale med de fire kraftselskapene Statkraft, Agder Energi, BKK og Skagerak Energi om kjøp av alle aksjene i Småkraft AS, Norges største småkraftselskap. Aquila Capital er fra før en betydelig investor i norsk vannkraft.

Småkraft AS er landets største selskap for utvikling og bygging av småkraftverk. Siden oppstarten i 2002 har selskapet bygget og satt i drift 45 kraftverk, og har for tiden 15 under bygging og mer enn 100 kraftverk under utvikling. Samlet årlig produksjon i porteføljen Aquila Capital overtar er over 500 GWh. Kjøpet vil være gjennomført i løpet av 2015.

Aquila Capital er en betydelig og etablert investor i norsk vannkraft gjennom eierskap i småkraftselskapet Norsk Grønnkraft (100%), Tinfos (36%) og Jørpeland Kraft (33%). Gjennom kjøpet av Småkraft styrker selskapet sin satsing på vannkraft i Norge og fornybar energi i Europa. Aquila Capital overtar kraftverkene i drift, den betydelige utviklingsporteføljen samt organisasjonen som kan gjennomføre videre utvikling.

Småkrafts modell for utbygging av småkraftverk i samarbeid med grunneiere er basert på at Norge har privat eierskap til fallretter. Småkraft leier fallrettene, mens grunneier kan overta både fallretter og kraftverk etter at leieperioden er ferdig. Både langsiktig eierskap til kraftverk og fallretter, og økonomiske betingelser i avtalene som Småkraft har med hver grunneier, videreføres uendret når selskapet får ny eier.

Dagens eiere av Småkraft er svært tilfreds med at Aquila Capital kjøper Småkraft. Salget frigjør kapital som kan reinvesteres i kjernevirksomhet, og bekrefter verdiene skapt i Småkraft AS.

Roman Rosslenbroich, administrerende direktør i Aquila Capital sier:
- Transaksjonen understreker Aquila Capitals rykte som en ledende finansiell investor i fornybar energi, og støtter opp under vår posisjon som en ledende eier og operatør av vannkraftverk.

Aquila Capital er et datterselskap i Aquila Group, som har eiendeler for EUR 8 milliarder i sin portefølje, hvorav over EUR 2 milliarder er i vannkraft, sol og vind.