Statkraft kjøper majoritetsandel i chilensk vannkraftselskap

25.02.2015 08.00 | pressemelding

Vannkraftverket Rucatayo i Chile.

Vannkraftverket Rucatayo i Chile. Foto: Empresa Electrica Pilmaiquen S.A

Statkraft har inngått avtale om kjøp av en majoritetsandel i det børsnoterte vannkraftselskapet Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. («Pilmaiquén») i Chile.

Avtalen omfatter i første omgang kjøp av 70,47 % av aksjene og utløser tilbudsplikt overfor øvrige aksjonærer. Gjennomføring av transaksjonen er avhengig av at visse vilkår oppfylles, blant annet at Statkraft oppnår aksept for kjøp av minimum 75 % av aksjene.

Pilmaiquén eier og driver vannkraftverket Rucatayo sør i Chile med en installert effekt på 52,5 MW og en årlig kraftproduksjon på 304 GWh, samt en transmisjonslinje tilknyttet kraftverket. I tillegg har selskapet vannrettigheter for tre kraftprosjekter i den samme elven. To av prosjektene, Osorno (54,3 MW/343 GWh) og Los Lagos (50,8 MW/310 GWh) er byggeklare, og transmisjonslinjen har kapasitet til å koble alle prosjektene på kraftnettet. Selskapet har 43 ansatte basert lokalt og i Santiago.

- Med dette oppkjøpet styrker vi Statkrafts posisjon i Chile og utvider samtidig vår prosjektportefølje i tråd med målet om å vokse innen internasjonal vannkraft, sier konserndirektør Internasjonal vannkraft, Øistein Andresen.

Statkraft har vært til stede i Chile siden 2004 gjennom SN Powers 50 % eierskap i Tinguiririca Energia Joint Venture («TEJV») sammen med Pacific Hydro. Sommeren 2014 ble SN Powers eierandel operasjonelt integrert inn i Statkraft.

Strategien for forretningsområdet Internasjonal vannkraft er å investere i eksisterende vannkraftverk og utbyggingsprosjekter for vannkraft i de landene der Statkraft allerede er til stede. Kjøpet av Pilmaiquén et viktig steg i gjennomføringen av denne strategien, og kommer på et gunstig tidspunkt idet TEJV-prosjektene nå er i full drift og tiden er inne for å ta nye steg for å styrke Statkrafts posisjon i Chile.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

For mer informasjon, kontakt:
Lars Magnus Günther, Senior kommunikasjonsrådgiver, Statkraft AS
tel.: +47 91 24 16 36
e-post: lars.gunther@statkraft.com

www.statkraft.no