2015

  • Statkraft og RWE Innogy inngår samarbeid om havvindparken Triton Knoll

    13.02.2015 10.16 pressemelding

    (Oslo/London/Swindon, 13. februar 2015) Statkraft inngår samarbeid med RWE Innogy om havvindparken Triton Knoll i Storbritannia gjennom å kjøpe halvparten av prosjektet. En felles RWE/Statkraft prosjektorganisasjon, ledet av Statkraft, skal utvikle prosjektet fram mot investeringsbeslutning i 2017 og vil stå for utbyggingen.

  • Statkraft bygger Ringedalen kraftverk

    29.01.2015 17.00 pressemelding

    (Oslo, 29. januar 2015) Statkraft har besluttet å starte byggingen av Ringedalen kraftverk i Odda kommune. Kraftverket er planlagt ferdigstilt i 2017 og skal kunne forsyne ca. 3000 norske husstander med strøm.