Statkraft selger andeler i britisk vindkraft for å reinvestere i ny fornybar energi

31.07.2014 09.00 | pressemelding

Baillie vindpark i Nord-Skottland

Baillie vindpark i Nord-Skottland

(Oslo/London, 31. juli 2014) Statkraft selger 49 prosent i tre landbaserte vindparker i Storbritannia til Gingko Tree Investment Ltd. Avtalen gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparkene og videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

De aktuelle vindparkene er Alltwalis (Wales), Baillie og Berry Burn (Skottland). De tre vindparkene organiseres i et nytt holdingselskap, Wind UK Invest Ltd, som eies 51% av Statkraft og 49% av den nye finansielle partneren.

Statkraft forblir operatør

Vindparkene omfatter 60 vindturbiner og har en samlet installert effekt på 142 MW. Statkraft vil etter salget fortsatt være operatør av vindparkene, med ansvaret for både drift og vedlikehold, samt markedsadgang og kraftsalgsavtaler. Samtidig vil Statkraft videreføre sitt samarbeid med lokalsamfunnene.

- Vi er svært fornøyde med å ha fått en ny finansiell partner til våre landbaserte vindparker i Storbritannia. Statkraft er ledende i Europa på fornybar energi og en langsiktig investor i den britiske fornybarsektoren, der vi har vekstambisjoner for vindkraft på land og til havs. Denne avtalen muliggjør videre vekst gjennom nye prosjekter, samtidig som vi beholder vår industrielle rolle, sier konserndirektør Jon Brandsar.

Vindparkene

  • Alltwalis Wind Farm: 10 turbiner, 23 MW, lokalisert nord for Carmarthen i Wales, i drift siden 2009.
  • Baillie Wind Farm: 21 turbiner, 52,5 MW, lokalisert nær Thurso, Nord-Skottland, i drift siden 2013. 20 prosent av vindparken eies fortsatt av lokale partnere.
  • Berry Burn Wind Farm: 29 turbiner, 66,7 MW, lokalisert nær Inverness i Nord-Skottland, i drift siden 2014.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land.

For mer informasjon, kontakt:

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, Statkraft, tlf. +47 90 18 63 10.