Dudgeon får havvindmøller på 6 MW

13.03.2014 13.11 | pressemelding

Statoil, som er operatør av havvindprosjektet Dudgeon, har inngått to avtaler med Siemens plc om detaljprosjektering, leveranser, montasje, idriftsettelse og service av 67 havvindturbiner til Dudgeon Offshore Wind Farm.

Turbinkontrakten omfatter detaljprosjektering, leveranse, montasje og idriftsettelse av 67 havvindmøller. Hver turbin (6 MW) består av tårn, maskinhus og en rotor med tre vinger (rotordiameter 154 meter). Prosjekteringen begynner i januar 2014 og vil påvirke utforming og valg av fundamenter og elektrisk infrastruktur. Den første turbinleveransen er planlagt i januar 2017. Servicekontrakten omfatter drift og vedlikehold i to år etter idriftsettelse, og i de påfølgende tre årene skal leverandøren stille teknikere til disposisjon og levere ytterligere tjenester. Samlet verdi for de to kontraktene er 516 millioner pund.

Gjennomføring av prosjektet forutsetter endelig investeringsbeslutning i tredje kvartal 2014.

Les hele pressemeldingen på statoil.com.

Etter et vellykket samarbeid om utbyggingen av havvindparken Sheringham Shoal (317 MW) utenfor kysten av Norfolk i England, samarbeider nå Statoil og Statkraft om å utvikle Dudgeon-prosjektet (402 MW) i samme farvann. Når havvvindparken settes i drift vil den produsere strøm tilsvarende forbruket i ca 400.000 britiske husholdninger.

Dudgeon Offshore Wind Limited, som innehar konsesjoner og tillatelser til å bygge Dudgeon offshore wind farm, eies av Statoil (70%) og Statkraft (30%). Statoil har operatøransvaret i både utbyggings- og driftsfasen.

Større turbiner 
Direktør for offshore vindkraft i Statkraft, Olav Hetland, ser på valget av turbiner som en betydelig milepæl i prosjektet og for eierne.

- Teknologiutvikling er nøkkelen til fremtiden for havvindbransjen, og bruken av store turbiner som i Dudgeon-prosjektet er en viktig bidragsyter i arbeidet med å redusere kostnadene for havvindprosjekter. Kontraktinngåelsen sikrer fremdrift i prosjektet mot full drift i løpet av 2017, sier Hetland.

6 MW-turbinene som er valgt av Dudgeon-prosjektet er betydelig større enn 3,6 MW-turbinene som er i drift på Sheringham Shoal. De har en rotordiameter på 154 meter. En annen forskjell er at de valgte havvindmøllene ikke har girkasse.

Les mer om turbinene som er valgt av Dudgeon-prosjektet på Siemens' webside.