Statkraft og Norfund enige om basis for videre samarbeid innen fornybar energi

20.06.2013 08.00 | pressemelding

Hydro power plant in Yaupi Peru

SN Powers vannkraftverk, Yaupi i Peru.

(Oslo, 20. juni 2013) Statkraft og Norfund har signert en avtale med en felles intensjon om å restrukturere og forlenge selskapenes samarbeid innen fornybar energi. Målet er å skape et ledende internasjonalt vannkraftmiljø, basert på eiendeler fra Statkraft, SN Power og Agua Imara.

Samtidig har partene med bindende effekt blitt enige om at Norfunds opsjon på å selge sine aksjer i SN Power til Statkraft i 4. kvartal 2013 er utsatt til 2. kvartal 2014.

Avtalen gir rammene for fremtidig eierskapsstruktur og samarbeid. Målet er å nå en endelig avtale i løpet av 4. kvartal 2013 som forlenger selskapenes strategiske samarbeid innen fornybar energi, med særlig fokus på vannkraft i fremvoksende markeder.

Hovedelementene i den foreslåtte nye strukturen og samarbeidet er:

  • Statkraft vil eie 67 prosent og Norfund 33 prosent av SN Powers eksisterende portefølje i Sør-Asia og Sør-Amerika, som vil bli operasjonelt integrert med Statkrafts portefølje i Sørøst-Europa.
  • Et nytt selskap kalt SN Power vil bli etablert, bestående av SN Powers portefølje i Sørøst-Asia og Agua Imaras portefølje i Afrika og Mellom- Amerika. Disse vil utgjøre tre separate regioner i det nye selskapet.
  • De regionale kraftselskapene BKK og TrønderEnergi vil bli invitert til å delta med eierskapsinteresser i SN Power og samtykke til den foreslåtte strukturen. Det er også partenes intensjon på et senere tidspunkt å invitere en eller to finansielle investorer inn i selskapet, med mål om at Statkraft og Norfund deretter vil eie cirka 40 prosent hver av SN Power. Øvrige aksjer vil bli eiet av BKK, TrønderEnergi og nye finansielle investorer.
  • En egen utbyggingsenhet vil bli etablert i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vannkraft, og være en foretrukket leverandør av prosjektutviklings- og utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power.

Avtalen inkluderer en intensjon om at put-opsjonene i den eksisterende aksjonæravtalen for SN Power, som gir Norfund opsjon på å selge sine aksjer i SN Power til Statkraft i 2013, 2014 og 2015, erstattes med et revidert put/call-opsjonsprogram for perioden 2017 og fremover.

- Statkrafts ambisjon er å bli et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft. En endelig avtale med Norfund vil ytterligere styrke vår industrielle rolle og utnytte vannkraftkompetansen i konsernet, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

-Gjennom denne avtalen videreføres det langsiktige strategiske samarbeidet mellom Norfund og Statkraft, BKK og TrønderEnergi for utvikling av vannkraftressurser i utviklingsland. Den nye plattformen for samarbeid vil gi en oppskalering av vår felles innsats, som er viktig både i den globale kampen mot klimaendringer og for fattigdomsreduksjon, sier administrerende direktør Kjell Roland i Norfund.

Om Statkraft

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

Om Norfund

Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) er eid av Utenriksdepartementet og er et virkemiddel for å støtte utvikling av næringsliv i utviklingsland. Fondet bidrar til fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling gjennom investeringer i lønnsomme bedrifter og teknologi- og kunnskapsoverføring. Norfund har investert til sammen 1,3 milliarder dollar i 107 ulike prosjekter.

www.norfund.no
www.statkraft.no
www.snpower.com
www.aguaimara.com