Nytt styremedlem i Statkraft

27.06.2013 08.00 | pressemelding

Erik Haugane

(Oslo, 27. juni 2013) Erik Haugane ble i dag valgt som nytt styremedlem i Statkraft.

Haugane har en allsidig bakgrunn fra både, forskning, offentlig virksomhet og næringsliv. Han var med å etablere oljeselkapet Det norske hvor han også har vært administrerende direktør. I august tiltrer han stillingen som administrerende direktør i det statlige næringsutviklingsselska-pet Siva. Han er også styreleder i Sintef Petroleumsforskning AS. Erik Haugane er født i 1953 i Mo i Rana og bosatt i Trondheim.

Styret i Statkraft AS består per 27. juni 2013 av:
Styreleder: Olav Fjell
Nestleder: Ellen Stensrud
Medlem: Halvor Stenstadvold
Medlem: Berit Rødseth
Medlem: Silvija Seres
Medlem: Erik Haugane

I tillegg kommer styremedlemmer valgt av de ansatte:
Medlem: Odd Vanvik
Medlem: Lena Halvari
Medlem: Thorbjørn Holøs

Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konser-net eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.