Mer kraft fra nye Haukeli kraftverk

31.10.2013 08.00 | pressemelding

Sketch of Haukeli power plant

(Dalen 29.10.2013) Haukeli kraftverk er klar for en ny epoke nærmere seksti år etter at det ble satt i drift første gang. Installert effekt er økt fra 4MW til 4,9MW og det nye kraftverket vil ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på 38GWh.

Søndag 3. november er det offisiell åpning med blant annet tidligere olje- og energiminister Finn Kristensen som innleder.

-Haukeli kraftverk var i utgangspunktet kun ment å være i drift under anleggsperioden til Tokkeanleggene som ble bygget ut på 1950-tallet. Etter 57 års trofast tjeneste blir det gamle kraftverket nå avløst av et nytt og mer effektivt anlegg, sier regiondirektør Rolf Norman.

Kraftverket ligger i Haukeli i Vinje i Telemark og utnytter et sidevassdrag fra sør og sikrer ytterligere vannføring i elva langs E134 ned til Vinjevatn. Det nye kraftverket lig-ger hundre meter lenger vest enn det gamle som ble revet i sommer. Kraftverket er tegnet av 3D arkitekter fra Seljord. Det er lagt vekt på miljøtilpasset utforming. Bygget har torvtak og det er godt innsyn gjennom store vindusflater.

I Norge pågår en betydelig opprustning og utvidelse av vannkraftanlegg. Haukeli kraft-verk føyer seg inn i rekken av flere prosjekter Statkraft gjennomfører.&

Innholdsrik åpning av det nye kraftverket søndag 3 november

Den offisielle åpningen av Haukeli kraftverk går av stabelen kl.12 utenfor kraftverket med konserndirektør Hilde Bakken og ordfører Arne Vinje.

Kl. 1430 er det kraftseminar om utvikling i kraftbransjen fra gamle Haukeli ble satt i drift og fram til dagens internasjonale virkelighet. Seminaret holdes på Edland samfunnshus hvor blant andre tidligere olje- og energiminister Finn Kristensen skal holde et innlegg.

Programmet rundes av kl.1800 med at Statkraft inviterer til gratiskonsert i Songa kraft-verk i Arabygdi med Ingebjørg H. Bratland og Odd Nordstoga.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3500 medarbeidere i mer enn 20 land.