Fire vindkraftkonsesjoner i Midt-Norge til SAE Vind

26.08.2013 08.00 | pressemelding

(Kristiansand, 26. august 2013) Olje- og energidepartementet har gitt SAE Vind endelig konsesjon til fire store vindkraftprosjektprosjekter i Midt-Norge. Samtidig fikk flere andre vindparker og kraftlinjer i regionen konsesjon. Realiseres planene blir utbyggingen det største løftet for fornybar energiproduksjon i Norge på flere tiår.

SAE Vind har fått konsesjon for vindparkene Storheia (220 MW) og Kvenndalsfjellet (120 MW) i kommunene Åfjord og Bjugn på Fosen, og for vindparkene Svarthammaren (150 MW) og Geitfjellet (170 MW) i Snillfjord kommune. I tillegg ble det gitt endelig konsesjon til nettilknytningen som gjør det mulig å realisere vindparken Hitra 2 (75 MW). Vindparken fikk endelig konsesjon i fjor.

- Vi er strålende fornøyd med å få konsesjon til disse prosjektene som SAE Vind har utviklet nært samarbeid med kommunene og over svært lang tid, sier Anders Gaudestad, adm. direktør i SAE Vind.

Olje- og energidepartementet ga samtidig konsesjon til en rekke andre vindparker og kraftlinjer i Midt-Norge. Vindparkene og kraftlinjene i området er gjensidig avhengige av hverandre for å kunne realiseres.

- Situasjonen er kompleks og tiden er knapp, men vi skal gjøre det vi kan for å bidra til en koordinert framdrift og et felles løft. Så fort vi har satt oss grundig inn i konsesjonsbetingelsene vil vi gå i dialog med øvrige aktører og myndigheter, sier Gaudestad.

Dersom de omfattende planene gjennomføres vil de bidra til å realisere Norges mål om utbygging av mer fornybar energi, og kraftflyten mellom nord og sør vil styrkes. Midt-Norge blir tyngdepunkt for norsk vindkraft og får økt forsyningssikkerhet.

Les mer om prosjektene på saevind.no

SAE Vind (Statkraft Agder Energi Vind DA) er et selskap eid av Statkraft og Agder Energi og skal utvikle, bygge og drifte landbasert vindkraft i Norge. SAE Vind skal være den ledende aktøren innenfor landbasert vindkraft i Norge. Selskapet skal utvikle, bygge og drifte landbasert vindkraft i Norge. Ambisjonen for selskapet er å ha 30-40% av de beste prosjektene i Norge innen 2020.