Pressemeldinger 2013

 • Statkraft gir Røde Kors i Norge én million kroner til nødhjelpsarbeidet på Filippinene

  12.11.2013 08.00 pressemelding

  (Oslo, 12. november 2013) Statkraft gir én million kroner til nødhjelpsarbeidet etter tyfonen på Filippinene. Pengene blir kanalisert gjennom Røde Kors i Norge som Statkraft har en samarbeidsavtale med. Statkraft har virksomhet i flere land i Asia, deriblant Filippinene gjennom datterselskapet SN Power.

 • Statkraft AS: Forhandlingene om BKK avsluttes

  11.11.2013 08.00 pressemelding

  (Oslo 11.11.2013) Intensjonsavtalen fra 24. januar mellom Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag (SKL), Sognekraft og Statkraft termineres. Det har ikke har vært mulig å bli enige om verdien på aktiva. Arbeidet med å komme frem til en avtale basert på intensjonen om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og i kraftverk på Vestlandet, er dermed avsluttet.

 • Statkraft AS – resultat for tredje kvartal 2013 - Solid driftsresultat

  07.11.2013 08.00 pressemelding

  (Oslo, 7. november 2013) Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2013 et underliggende1 drifts-resultat før avskrivninger (EBITDA) på 1867 millioner kroner, som er 614 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Urealiserte valutaeffekter ga et resultat etter skatt på -1681 millioner kroner mot 638 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

 • Mer kraft fra nye Haukeli kraftverk

  31.10.2013 08.00 pressemelding

  (Dalen 29.10.2013) Haukeli kraftverk er klar for en ny epoke nærmere seksti år etter at det ble satt i drift første gang. Installert effekt er økt fra 4MW til 4,9MW og det nye kraftverket vil ha en gjennomsnittlig årsproduksjon på 38GWh.

  Vannkraft
 • Statkrafts første av fire vindparker i Nord-Sverige åpner i dag

  26.09.2013 08.00 pressemelding

  I dag åpner Stamåsen vindpark, den første av fire store vindparker som Statkraft og SCA bygger i Nord-Sverige. Parken består av 26 vindmøller som ventes å produsere ca 200 GWh årlig. Ytterligere tre vindparker, med 160 vindmøller til, er under bygging i samme område.

  Vindkraft
 • Fire vindkraftkonsesjoner i Midt-Norge til SAE Vind

  26.08.2013 08.00 pressemelding

  (Kristiansand, 26. august 2013) Olje- og energidepartementet har gitt SAE Vind endelig konsesjon til fire store vindkraftprosjektprosjekter i Midt-Norge. Samtidig fikk flere andre vindparker og kraftlinjer i regionen konsesjon. Realiseres planene blir utbyggingen det største løftet for fornybar energiproduksjon i Norge på flere tiår.

 • Statkraft AS – resultat for andre kvartal 2013 - Godt resultat fra driften

  15.08.2013 08.00 pressemelding

  (Oslo, 15. august 2013) Statkraft oppnådde i andre kvartal 2013 et underliggende1 driftsre-sultat før avskrivninger (EBITDA) på 2555 millioner kroner, som er 190 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Urealiserte valutaeffekter ga et resultat etter skatt på -908 millioner kroner mot 2443 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

 • Nytt styremedlem i Statkraft

  27.06.2013 08.00 pressemelding

  (Oslo, 27. juni 2013) Erik Haugane ble i dag valgt som nytt styremedlem i Statkraft.

 • Statkraft og Norfund enige om basis for videre samarbeid innen fornybar energi

  20.06.2013 08.00 pressemelding

  (Oslo, 20. juni 2013) Statkraft og Norfund har signert en avtale med en felles intensjon om å restrukturere og forlenge selskapenes samarbeid innen fornybar energi. Målet er å skape et ledende internasjonalt vannkraftmiljø, basert på eiendeler fra Statkraft, SN Power og Agua Imara.

  Vannkraft
 • Statkraft bygger vannkraftverk i Albania

  17.06.2013 08.00 pressemelding

  (Oslo, 17. juni 2013) Statkraft har besluttet å starte byggingen av vannkraftprosjektet Devoll i Albania. I første omgang er det besluttet å bygge de to kraftstasjonene Banjë og Moglicë med en samlet effekt på 243 MW og en produksjon på vel 700 GWh.