Statkraft inngår kraftavtale med RHI Normags nye fabrikk på Herøya

09.11.2011 08.00 | pressemelding

RHI Normag AS new factory in Heroya Norway

NY INDUSTRI: Slik vil den nye fabrikken fremstå på dagtid...Illustrasjon: RHI Normag AS / Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as

(Oslo, 9. november 2011) Statkraft og RHI Normag AS har inngått en langsiktig kraftavtale til den nye fabrikken for smeltet magnesiumoksid (MgO) som er under bygging på Herøya. I tillegg vil Statkraft levere energiservicetjenester til fabrikken.

Den østerrikske produsenten av ildfaste materialer RHI AG overtok i høst den eksisterende magnesiummetallfabrikken på Herøya og har nå startet byggingen av en ny fabrikk for smeltet magnesiumoksid som skal produsere for fullt fra august neste år. Kraftleveransene til den nye fabrikken er sikret gjennom en langsiktig kraftavtale og en energiserviceavtale med Statkraft. Avtalen løper frem til og med 2023. Årlig volum blir 280 GWh, og samlet volum for hele perioden utgjør rundt 3 TWh.

RHI AG investerer cirka 500 millioner kroner i et nytt smelteverk med ti ovner for produksjon av magnesiumoksid, som er hovedbestanddelen i ildfaste materialer. Den eksisterende magnesiummetallfabrikken blir en integrert del av den nye fabrikken. Antall ansatte i RHI Normag på Herøya vil øke fra dagens 25 til 200 ansatte.

- En langsiktig kraftavtale med Statkraft har vært helt avgjørende for at vi kan investere nærmere 500 millioner kroner i den nye fabrikken vår på Herøya. Dette viser at det fortsatt er mulig å realisere store industriprosjekter i Norge, sier Roger Gravdal, administrerende direktør i RHI Normag AS, Roger Gravdal.

- Industrien er en svært viktig kundegruppe for Statkraft. Vi gleder oss over å få RHI Normag AS som ny kunde, og på den måten sikre en kommersiell og langsiktig kraftsalgsavtale for Statkraft og samtidig bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på Herøya, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Statkraft er en stor leverandør av kraft til norsk industri, og leverer nå mer kraft til industrien enn noen gang.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

RHI Normag AS er en del av RHI AG som er verdens største produsent og leverandør av ildfaste materialer. RHI AG er et børsnotert, østerriksk selskap med hovedkontor i Wien. Selskapet har fabrikker i flere verdensdeler og har 7800 medarbeidere.