Statkraft bygger sitt tredje vannkraftverk i Tyrkia

16.09.2011 08.00 | pressemelding

River running along landscape

Statkraft har besluttet å bygge ut vannkraftverket Cetin i Tyrkia. Kraftverket blir Statkrafts største vannkraftverk utenfor Norge, med en installert effekt på 517 MW. Kraftverket vil i gjennomsnitt produsere 1,4 TWh årlig, tilsvarende strømforbruket i 460 000 tyrkiske hjem. Investeringsrammen for prosjektet er rundt NOK 4 milliarder kroner.

(PRESSEMELDING - Oslo, 16. september 2011) Cetin er lokalisert på elven Botan, en sideelv til Tigris i Siirt-provinsen sørøst i Tyrkia. Kraftverket planlegges utbygd med to dammer og to kraftstasjoner. Cetin Main får en installert effekt på 401 MW og et betydelig reguleringsmagasin. Lenger ned i vassdraget planlegges Cetin Lower med en installert effekt på 116 MW.

Byggearbeidene vil bli utført av de tyrkiske entreprenørselskapene Yuksel og Ilci. Det østerrikske selskapet Andritz Hydro er innstilt som leverandør av det elektro-mekaniske utstyret. Prosjektet vil i byggeperioden sysselsette rundt 1500 arbeidere.

- Cetin kraftverk mer enn firedobler Statkrafts kapasitet i Tyrkia, i tråd med Statkrafts ambisjoner om å bli en betydelig kraftprodusent innen fleksibel vannkraft i Tyrkia. Cetin er et bærekraftig prosjekt som tilfører Tyrkia og Europa mer ren energi, samtidig som det skaper arbeidsplasser og lokal utvikling, sier Øistein Andresen, konserndirektør for internasjonal vannkraft i Statkraft.

Det tyrkiske kraftmarkedet er det raskest voksende i Europa, og forventes å doble sitt årlige elektrisitetsforbruk fra 200 til 400 TWh innen 2020. Vannkraft utgjør i dag rundt 20 prosent av kraftproduksjonen, og potensialet for å bygge ut ny vannkraft i Tyrkia er stort.

Statkrafts første kraftverk i Tyrkia, Cakit (20 MW), ble satt i drift i juni 2010. Kargi (102 MW) er under bygging og ventes ferdig i løpet av 2013. Med ferdigstillelsen av Cetin i 2015 vil Statkraft ha en samlet effekt på 639 MW og gjennomsnittlig produksjonskapasitet på i underkant av 2 TWh årlig i Tyrkia.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.