Statkraft bygger flere vindparker i Sverige

18.08.2011 08.00 | pressemelding

Wind farm in winter landscape

(Oslo/Stockholm, 18. august 2011) Statkraft har besluttet å bygge Stamåsen 1 vindpark i Sverige. Fra september vil Statkraft dermed ha to store vindparker under bygging samtidig i Midt-Sverige og styrker dermed sin posisjon som størst i Europa innen fornybar energi. Vindparken etableres i samarbeid med SCA og skal være ferdigstilt med en effekt på 60 MW neste år.

Stamåsen 1 vindpark vil bestå av 26 vindturbiner, hver med en effekt på 2,3 MW. Anlegget ventes å produsere rundt 200 GWh årlig. Byggingen starter i september, turbiner monteres neste sommer og vindparken settes i drift høsten 2012. Den totale investeringen for prosjektet er rundt 850 millioner kroner.

- Vindkraft er et viktig miljøvennlig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn. Vi er svært glade for å kunne gå i gang med byggingen av nok en vindpark, og dermed styrke veksten innen et strategisk satsingsområde, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Flere byggetrinn mulig

Stamåsen vindpark er planlagt i kommunene Sollefteå og Strömsund i Jämtland og Västernorrland i Midt-Sverige. Konsesjonen åpner for inntil 115 MW i samlet installert effekt, men begrenset kapasitet i overføringsnettet i regionen medfører at utbyggingen gjennomføres trinnvis. Første byggetrinn, Stamåsen 1, blir på 60 MW. Vindparken bygges av Statkraft SCA Vind AB, som eies 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Stamåsen 1 er det andre prosjektet i selskapets portefølje som gjennomføres, men det første som blir ferdigstilt. I august startet byggingen av Mörttjärnberget vindpark (85 MW) i Bräcke kommune i Jämtland, sørøst for Östersund i Midt-Sverige. Anlegget settes i drift i 2013 og ventes å produsere 280 GWh årlig.

Storstilt vindkraftutbygging i Statkraft-regi

Parallelt med utbyggingene i Sverige bygger Statkraft Baillie Wind Farm i Caithness nord i Skottland. Statkraft eier 80 prosent av vindparken, som vil få 21 vindmøller og en samlet installert effekt på 52,5 MW. Samtidig er Statkraft og Statoil i ferd med å bygge havvindparken Sheringham Shoal på 317 MW utenfor England. De første av i alt 88 vindturbiner er montert, og vindparken har allerede levert strøm på nettet i Storbritannia. Havvindparken ventes å produsere rundt 1100 GWh årlig når den settes i full drift til våren.

Statkraft eier og driver allerede tre vindparker i Norge, én i Sverige og én i Wales. Selskapet har en rekke vindkraftprosjekter under utvikling både i Norge, Sverige og Storbritannia og har fått lisens til å utvikle Europas største havvindsone på Doggerbank sammen med partnerne i konsortiet Forewind.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.