Smøla vindpark stengt for ferdsel

12.10.2011 08.00 | pressemelding

Det er oppdaget en skade i tårnet på en av vindmøllene i den eldste delen av Smøla vindpark. De 20 vindmøllene fra byggetrinn 1 ble umiddelbart stanset for å bli undersøkt fortløpende. I dag er fem av turbinene ferdig kontrollert, funnet uten skader og satt i drift igjen. Vindparken er av sikkerhetshensyn midlertidig stengt for alminnelig ferdsel.

Statkraft besluttet tirsdag rutinemessig å stenge Smøla vindpark for alminnelig ferdsel inntil videre. Det ble oppdaget en sprekk i tårnet på en vindmølle i den eldste delen av vindparken. Skaden er så alvorlig at tårnet må repareres. Statkraft kartlegger nå omfanget og årsaken til skaden.

Skaden er oppdaget i en vindturbin fra byggetrinn 1, som består av 20 vindmøller. Disse vindmøllene ble umiddelbart tatt ut av produksjon for å bli undersøkt. De enkelte vindmøllene vil settes i drift fortløpende når undersøkelser har brakt på det rene at det ikke er tilsvarende skader på disse tårnene. I dag er fem turbiner ferdig kontrollert, funnet uten skader og satt i drift. Statkraft foretar fortsatt undersøkelser av de øvrige turbinene.

De øvrige 48 vindmøllene fra byggetrinn 2 er i normal drift. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i september 2002, mens byggetrinn 2 ble satt i drift i 2005.