Smøla vindpark stengt for ferdsel

11.10.2011 08.00 | pressemelding

Statkrafts vindpark på Smøla er i dag midlertidig stengt for alminnelig ferdsel av sikkerhetshensyn.

Statkraft har rutinemessig besluttet å stenge Smøla vindpark for alminnelig ferdsel inntil videre. Det er oppdaget en sprekk i tårnet på en vindmølle i den eldste delen av vindparken, og Statkraft kartlegger nå omfanget og årsaken til skaden.

Skaden er oppdaget i en vindturbin fra byggetrinn 1, som består av 20 vindmøller. Disse vindmøllene er midlertidig tatt ut av produksjon for å bli undersøkt. De øvrige 48 vindmøllene fra byggetrinn 2 er i normal drift.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.