Pressemeldinger 2011

 • Statkraft AS – resultat for tredje kvartal 2011 - Stabilt resultat fra driften

  10.11.2011 08.00 pressemelding

  (Oslo, 10. november 2011) Statkraft oppnådde i tredje kvartal et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1751 millioner kroner, sammenlignet med 1830 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Underliggende driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) på 1188 millioner kroner var på linje med fjoråret. Som en følge av urealiserte verdiendringer og nedskrivninger ble det bokførte resultatet etter skatt -1583 millioner kroner, sammenlignet med 1163 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

 • Statkraft inngår kraftavtale med RHI Normags nye fabrikk på Herøya

  09.11.2011 08.00 pressemelding

  (Oslo, 9. november 2011) Statkraft og RHI Normag AS har inngått en langsiktig kraftavtale til den nye fabrikken for smeltet magnesiumoksid (MgO) som er under bygging på Herøya. I tillegg vil Statkraft levere energiservicetjenester til fabrikken.

 • Smøla vindpark igjen åpen for ferdsel

  04.11.2011 08.00 pressemelding

  Fra og med fredag er Smøla vindpark igjen åpen for alminnelig ferdsel. Av sikkerhetshensyn ble parken midlertidig stengt 11. oktober, da en sprekk ble oppdaget i et av tårnene. Nå er faren for havari avverget, og det er trygt å ferdes i parken igjen.

  Vindkraft
 • Smøla vindpark stengt for ferdsel

  12.10.2011 08.00 pressemelding

  Det er oppdaget en skade i tårnet på en av vindmøllene i den eldste delen av Smøla vindpark. De 20 vindmøllene fra byggetrinn 1 ble umiddelbart stanset for å bli undersøkt fortløpende. I dag er fem av turbinene ferdig kontrollert, funnet uten skader og satt i drift igjen. Vindparken er av sikkerhetshensyn midlertidig stengt for alminnelig ferdsel.

 • Smøla vindpark stengt for ferdsel

  11.10.2011 08.00 pressemelding

  Statkrafts vindpark på Smøla er i dag midlertidig stengt for alminnelig ferdsel av sikkerhetshensyn.

 • Statkraft bygger sitt tredje vannkraftverk i Tyrkia

  16.09.2011 08.00 pressemelding

  Statkraft har besluttet å bygge ut vannkraftverket Cetin i Tyrkia. Kraftverket blir Statkrafts største vannkraftverk utenfor Norge, med en installert effekt på 517 MW. Kraftverket vil i gjennomsnitt produsere 1,4 TWh årlig, tilsvarende strømforbruket i 460 000 tyrkiske hjem. Investeringsrammen for prosjektet er rundt NOK 4 milliarder kroner.

  Vannkraft
 • Statkraft ny eier av Bio Varme

  19.08.2011 08.00 pressemelding

  Statkraft har inngått en avtale med eierne av Bio Varme AS om å kjøpe selskapet. Oppkjøpet styrker Statkrafts ledende posisjon innen fjernvarme i Norge.

 • Tilfredsstillende drift og ekstraordinære nedskrivninger

  18.08.2011 08.00 pressemelding

  (Oslo, 18. august 2011) Statkraft oppnådde i andre kvartal gode resultater fra underliggende drift. Gjennom lavere produksjon, men høyere priser ble underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 1822 millioner kroner sammenlignet med 1733 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Som en følge av urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter og nedskrivning av aksjeporteføljen i E.ON AG, ble det bokførte resultatet etter skatt -929 millioner kroner, sammenlignet med 1063 millioner kroner i andre kvartal 2010.

 • Statkraft bygger flere vindparker i Sverige

  18.08.2011 08.00 pressemelding

  (Oslo/Stockholm, 18. august 2011) Statkraft har besluttet å bygge Stamåsen 1 vindpark i Sverige. Fra september vil Statkraft dermed ha to store vindparker under bygging samtidig i Midt-Sverige og styrker dermed sin posisjon som størst i Europa innen fornybar energi. Vindparken etableres i samarbeid med SCA og skal være ferdigstilt med en effekt på 60 MW neste år.

  Vindkraft
 • Statkraft gir fem millioner kroner til klima- og utviklingsprosjekter

  18.08.2011 08.00 pressemelding

  (Oslo, 18. august 2011) Statkraft har besluttet å tildele Kirkens Nødhjelp, Renewable World, Norsk Folkehjelp, Energiråd Innlandet, Grane Næringsutvikling og Ny Ålesund-Symposiet til sammen fem millioner kroner fra Statkraftfondet. Overrekkelsen finner sted i kveld under Statkrafts Energijazz-seminar på Lilleaker i Oslo.