Statkraft SF - Regjeringen foreslår økt innskuddskapital

26.11.2010 08.00 | pressemelding

Regjeringen foreslår i ny saldering av statsbudsjettet for 2010 å øke innskuddskapitalen i Statkraft SF med 14 milliarder kroner.

- Styret er svært fornøyd med at regjeringen med dette gir støtte til selskapets strategi. Økt egenkapital gir selskapet mulighet til forsterket satsing både i Norge og i utlandet, sier styreleder Svein Aaser.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi og er til stede i mer enn 20 land. Konsernet hadde i 2009 en kraftproduksjon på 56,9 TWh og hadde brutto driftsinntekter på 25,7 milliarder kroner.

- Regjeringens forslag vil gi Statkraft styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon, internasjonal vannkraft, vindkraft samt fjernvarme, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen

Ny saldering av statsbudsjett for 2010 skal behandles av Stortinget i løpet av desember. Beløpet er foreslått som innskuddskapital til Statkraft SF, som deretter vil benytte den nye kapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12