Statkraft og Finnfjord inngår langsiktig kraftavtale

23.12.2010 08.00 | pressemelding

Man in front of smelter

Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS i Troms om levering av kraft på 0,7 TWh per år i en periode fra og med 01.01.2011 til og med 31.12.2022

-Statkraft er fornøyd med at det er inngått en langsiktig kraftavtale med Finnfjord AS.  Statkraft er hovedleverandør for norsk kraftkrevende industri.  Det er derfor viktig for Statkraft å komme frem til konkurransedyktige, kommersielle kraftavtaler som gir forutsigbarhet for begge parter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Ved utløpet av 2010 går de gamle myndighetsbestemte kraftavtalene ut. Fra 2011 leverer Statkraft et kraftvolum på om lag 19 TWh per år til norsk og nordisk kraftintensiv industri.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.