Statkraft kjøper resterende aksjer i Baltic Cable AB fra E.ON Sverige

19.10.2010 08.00 | pressemelding

Men inspecting a cable

Foto: Statnett

(Oslo, 19. oktober 2010) – Statkraft er enig med det svenske energiselskapet E.ON Sverige om å kjøpe de utestående 33,3 prosent av aksjene i Baltic Cable AB. Selskapet eier og driver kraftkabelen på 600 MW mellom Trelleborg i Sverige og Lübeck i Tyskland.

Aksjekjøpsavtalen mellom Statkraft og E.ON Sverige ble undertegnet i dag og vil øke Statkrafts eierandel i Baltic Cable AB fra 66,6 til 100 prosent.

”Vi er glade for å ha deltatt i et så viktig prosjekt helt siden starten. De siste tyve årene har Baltic Cable spilt en avgjørende rolle for å integrere de svenske og tyske kraftmarkedene, inkludert innføringen av markedskobling i mai i år”, sier Anders Olsson, viseadministrerende direktør i E.ON Sverige.

”Statkraft er en sterk tilhenger av å koble sammen ulike europeiske regioner ettersom det er svært viktig for å videreutvikle det europeiske kraftmarkedet”, sier Asbjørn Grundt, konserndirektør for markedsoperasjoner og IT i Statkraft.

Baltic Cable AB eier, driver og vedlikeholder undersjøisk likestrømskabel på 600 MW mellom Trelleborg i Sverige og Lübeck i Tyskland. Baltic Cable AB har sitt hovedkontor i Malmø og ble etablert i 1991. Kabelen ble satt i drift i desember 1994, og har en spenning på 450 kV likestrøm, en effekt på 600 MW og en lengde på 250 km.

Frivillig markedskobling ble innført i mai 2010 i samarbeid med European Market Coupling Company (EMCC).

Om Statkraft:

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3 200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Om E.ON Sverige:

E.ON Sverige produserer og leverer energi og energirelaterte tjenester til omlag én million kunder. Målet er suksess som bygger på kundenytte og sosial ansvarlighet. Dette skal oppnås gjennom bedre service, mer effektiv energibruk, en økende andel fornybar energi og et helhetlig syn på den globale klimautfordringen.