SN Power åpner to elvekraftverk i Chile

26.10.2010 08.00 | pressemelding

De to vannkraftanleggene "La Higuera" og "La Confluencia” kommer til å bidra med mer enn 310 MW ren energi totalt - nok til å forsyne mer enn 900 000 chilenske husstander med fornybar elektrisitet.

De to vannkraftanleggene "La Higuera" og "La Confluencia” kommer til å bidra med mer enn 310 MW ren energi totalt - nok til å forsyne mer enn 900 000 chilenske husstander med fornybar elektrisitet.

- Chile må øke og spre sitt energigrunnlag for å sikre fortsatt vekst. Åpningen av elvekraftverkene La Higuera og La Confluencia gir svært relevante signaler om at det er en ny aktør på energimarkedet, og dette vil bidra til at landet kan øke sin energiproduksjon på en ren, effektiv og miljøvennlig måte, sa energiminister Ricardo Raineri i forbindelse med åpningen.
En utslippsreduksjon tilsvarende 250 000 biler

De to vannkraftverkene vil redusere Chiles CO2-utslipp med over 900 000 tonn per år, tilsvarende mer enn 250 000 biler.

Chiles regjering har satt som mål å redusere utslippene til luft med 20 prosent innen år 2020.

I mars 2006 ble La Higuera registrert i Clean Development Mechanism (MDL), og ble dermed det første elvekraftverket i landet, og det største i verden, som fikk denne statusen i henhold til Kyoto-avtalen.

Total investering på 600 millioner amerikanske dollar

Mer enn 600 millioner US$ har totalt blitt investert i La Higuera og La Confluencia.
De to anleggene ligger i Tinguiririca-dalen, i Libertador Bernardo o´Higgins-regionen i Chile.

Arbeidsplasser og CSR-programmer for tusenvis av innbyggere

Mer enn 14 000 mennesker dro nytte av byggingen gjennom direkte og indirekte arbeidsplasser, og bidro dermed til utviklingen på regionalt, lokalt og nasjonalt plan.
Utbygger og eier av de to anleggene er Tinguiririca Energía, et partnerprosjekt mellom australske Pacific Hydro og norske SN Power.

I 2007 opprettet Tinguiririca Energía Tinguiririca Partisipp-programmet. Gjennom dette tiltaket finansieres prosjekter identifisert av lokalsamfunn innen helse, utdannelse og lokal utvikling. Hittil har 98 prosjekter mottatt finansiering, noe som kommer seks tusen mennesker som bor i nærheten av anleggene til gode.