Tata Power velger SN Power som eksklusiv vannkraftpartner

30.10.2009 08.00 | pressemelding

(Mumbai, 30. oktober) Tata Power, Indias største integrerte private kraftselskap, og SN Power, Norges hurtigvoksende internasjonale selskap innen fornybar energi, undertegnet i dag en samarbeidsavtale om utvikling av felles vannkraftprosjekter i India og Nepal. Dette er første gang Tata Power inngår en slik avtale med et annet vannkraftselskap.

Partnerne tar sikte på å ha 2000 MW under bygging eller i drift innen 2015, og totalt 4000 MW innen 2020. Tata Power og SN Power har allerede begynt å se seg om etter mulige prosjekter basert på de enorme fornybare ressursene i Himalaya.

Forretningsmodellen for samarbeidsavtalen går ut på å utvikle vannkraftprosjekter som skal møte den økende energietterspørselen i India and Nepal med ren energi. Partnerne skal også opprette et felleseid tjenesteselskap i India som skal skaffe prosjektene førsteklasses teknisk og ledelsesrelatert kompetanse.

I tillegg til å gå sammen om utvikling av nye prosjekter, vurderer Tata Power og SN Power også å sammen utvikle Tamakoshi 3-prosjektet i Nepal der SN Power har lisensrettigheter.

I forbindelse med undertegnelsen sa Banmali Agrawala, konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i Tata Power: - SN Power har verdifull erfaring innen vannkraft fra Norge og fra viktige prosjekter i vekstmarkeder, inkludert India og Nepal. Vi ser frem til å samarbeide om utvikling av effektive og bærekraftige prosjekter av høy kvalitet som kan skape betydelige fordeler for regionen og lokalsamfunnene. SN Powers filosofi og forretningsprinsipper er i stor grad lik Tatas. Dette gir oss en solid plattform for samarbeidet allerede fra dag én.

Administrerende direktør Øistein Andresen i SN Power uttaler: - Vi er meget fornøyd med samarbeidsavtalen med Tata, som er en global industriaktør med en særdeles sterk posisjon i kraftmarkedet i India. Partnersamarbeidet gir oss muligheten til å kombinere vår omfattende vannkraftkompetanse med deres storskala industrierfaring, samtidig som vi drar fordel av vår felles innstilling til sosial og miljømessig bærekraft og etisk forretningsdrift. Gjennom dette partnerskapet vil vi kunne utforske forretningsmuligheter og tiltrekke oss den kompetansen og finansieringen som er nødvendig for å påta oss nye og nødvendige utviklingsprosjekter i denne regionen, hvor kraftpotensialet er enormt.

Hvert fellesprosjekt vil bli utviklet gjennom en enhet som opprettes for hvert prosjekt, kalt Special Purpose Vehicle (SPV). Når det gjelder SPVer i Nepal, vil SN Power eie 50 prosent av SPVens totale utstedte og innbetalte aksjekapital + en egenkapitalandel. For SPVer i India, vil Tata Power eie 50 prosent av SPVens totale utstedte og innbetalte aksjekapital + en egenkapitalandel. Begge selskaper vil ha lik innflytelse i alle saker innen alle SPVer.

Bakgrunnsinformasjon

Tata Power og SN Power inngikk en intensjonsavtale i 2008. Til sammen har de to selskapene 200 års erfaring innen vannkraft - Tata Power som vannkraftpioner i India og SN Power gjennom sin majoritetseier Statkraft, Europas største vannkraftprodusent. De to selskapene deler en forretningsfilosofi med fokus på etiske forretningsstandarder, bærekraftig prosjektutvikling og helse- og sikkerhetsstandarder i verdensklasse.

De visjonære grunnleggerne av Tata Power var pionerer innen kraftproduksjonen i India med igangsettingen av Indias første store vannkraftprosjekt i 1915. Vannkraftverkene ligger i vestre Ghat delstaten Maharashtra, og har en samlet kapasitet på 477 MW. De andre grønne kraftproduksjonsanleggene som Tata Power har internasjonalt, er et 525 MW kombinert varme- og kraftanlegg basert på avfallsgasser fra Corus’ IJmuiden-verket i Nederland, Dagachhu Hydro Power Project på 114 MW i Bhutan, drift av rene energikilder som f. eks. vindmølleparker på 200 MW og kraftprosjekter på 210 MW basert på kullovn- og avfallsgasser i Øst-India. Tata Power har også investert i teknologier for ren energi gjennom sine andeler i Geodynamics i Australia og Enhanced Geothermal Systems og i Exergen i Australia for ren kullteknologi.

SN Power er en langsiktig industriell investor innen vannkraftsektoren med en forretningsmodell som bygger på aktivt eierskap, overføring av norsk vannkraftkompetanse og ansvarlig, bærekraftig utvikling av fornybar energi. Selskapet legger vekt på et nært samarbeid med alle interessenter, og holder høye sosiale, miljømessige og etiske standarder i alle sine aktiviteter. SN Power henter sin kompetanse fra en lang tradisjon med vannkraftutvikling i Norge, ledet an av det norske selskapet Statkraft, som eier 60 prosent av SN Power og har 15 000 MW installert kapasitet. SN Powers kjernepersonell omfatter erfarne norske vannkraftingeniører, samt en stab med bred internasjonal bakgrunn innen energi, infrastruktur, produksjonsindustri og finans.

Norge er verdens femte-største vannkraftprodusent, og den eneste industrinasjonen som dekker sitt eget elektrisitetsbehov nesten utelukkende gjennom vannkraft. Elektrisitet fra vannkraft var nøkkelfaktoren i å omdanne Norge fra et av de fattigste land i Europa for rundt hundre år siden, til dagens industrialiserte og velstående nasjon.

Om Tata Power:

Tata Power er Indias største kraftselskap i privat sektor med en installert produksjons-kapasitet på over 2300 MW, og med representasjon innen alle segmenter av kraftsektoren - produksjon (varme, vann, sol og vind), overføring, distribusjon og handel. Selskapet har vellykkede partnersamarbeider med det offentlige innen produksjon, overføring og distribusjon - North Delhi Power Limited med Delhi Vidyut Board for distribusjon i Nord-Delhi, Powerlinks Transmission Ltd. med Power Grid Corporation of India Ltd. for uttak av kraft fra Tala vannkraftverk i Bhutan til  Delhi, og Maithon Power Ltd. med Damodar Valley Corporation for et 1050 MW megakraftprosjekt i Jharkhand. Selskapet har overtatt en andel på 30 prosent i kullselskaper i Indonesia, og utvikler det første 4000 MW ultramega-prosjekt i Munddra (Gujarat) basert på superkritisk teknologi. Med sine gode resultater innen teknologiledelse, kundebehandling og ved å omdefinere rammene for den indiske kraftsektoren, er Tata Power klar til å femdoble veksten, og har forpliktet seg til å "lyse opp livet" til fremtidige generasjoner.

Om SN Power:

SN Power er et internasjonalt selskap i vekst innen fornybar energi med vannkraftprosjekter og operasjoner i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Med hovedkontor i Oslo, trekker SN Power på den industrielle og økonomiske erfaringen og styrken til sine felles norske eiere Statkraft, en europeisk leder innen fornybar energi, og Norfund (Statens investeringsfond for næringsutvikling i utviklingsland). SN Power har som mål å utvikle, investere og drive vannkraftressurser i utvalgte markeder, inkludert Himalaya-regionen. SN Power har en total produksjonskapasitet på rundt 950 MW i drift og under bygging, og har prosjektert ytterligere 1800 MW. I India er selskapet representert gjennom sin investering i Malana Power Company som eier Malana-anlegget på 86 MW i drift, Allain Duhangan vannkraftprosjeket på 192 MW som er under bygging og nyutbyggingen Bara Bangahal på 200 MW. SN Power har opprettet et representasjonskontor i Noida, India for å støtte selskapets virksomhet i landet. I Nepal eier SN Power majoriteten i Himal Power Limited (HPL) som driver Khimti vannkraftanlegg på 60 MW, og utvikler for tiden Tamakoshi 3-prosjektet på 600 MW. SN Powers aktiva i Malana Power Company og HPL vil ikke inngå i samarbeidet med Tata.